Aktuality

16 Říj 2023

ČAK je politickým orgánem?

Unie advokátů, z.s., vyslovuje své znepokojení nad stále větší politizací České advokátní komory. Kromě ukrajinské vlajky je na budově České advokátní komory vyvěšena i izraelská vlajka. Připomínáme, že jediným úkolem České advokátní komory tak, jak ji definuje zákon o advokacii, je dohled nad řádným výkonem advokacie. ČAK je orgánem veřejné moci a dle názoru Unie advokátů, z.s. jí nepřísluší zasahovat do dalších kompetencí státu. Kromě toho má dle názoru Unie advokátů, z.s., ČAK stát vždy na straně práva a zákona. Jednání obou stran nově eskalujícího konfliktu - Izraele i Palestiny - přitom je v rozporu
9 Říj 2023

Ve dnech 9. - 10. 10. 2023 se uskutečnila 20. schůze představenstva ČAK

I tentokrát poreferujeme jen krátce o tom, co nás v zápisu zaujalo:

1) Představenstvo ČAK odhlasovalo zaslání dopisu s vyjádřením solidarity kolegům z Izraele. Toto hlasování proběhlo v poměru
8-0-0. Jak vyplývá ze zápisu, předseda ČAK, který následně dopis podepsal a odeslal, přidal do dopisu na první místo podporu státu Izrael. O tomto bodu však představenstvo nehlasovalo. Tím ovšem stanovisko
25 Zář 2023

Ne, advokát není poskok

Jisté je, že mnozí klienti mají dojem, že jejich advokát je ve skutečnosti jejich sekretářka či poslíček. Je na advokátovi (a jeho stavovské důstojnosti) aby svého klienta z tohoto omylu vyvedl. Při popisu kárného provinění, spočívajícího v přeposílání dopis klienta z vazby poškozené začíná Unie advokátů, z.s., uvažovat o zřízení Darwinovy ceny pro advokáty. Vyjít klientovi vstříc je pěkné, ovšem když pomineme zhoubnost takového konání pro samotného advokáta, nelze opominout i fakt, že takovýmto jednáním, totiž doručením dopisu poškozené, může advokát svému klientovi také významně uškodit. Komunikace
25 Zář 2023

Přišla - řekla - práskla dveřmi

Život advokáta je pestrý, někdy až příliš. Uvedeným jednáním se kolegyně advokátka dopustila kárného provinění dle §17 zák. o advokacii a čl. 4 odst. 1 a čl. 17 odst. 3 Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že bez vyzvání vstoupila do jednací síně č. 151 v budově Městského soudu v Praze na adrese Slezská 9, Praha 2, v níž probíhala neveřejná konzultace v insolvenční věci vedené tímto soudem mezi soudcem Městského soudu v Praze JUDr. P. S. a insolvenční správkyní JUDr. H. Z. za přítomnosti vyšší soudní úřednice Městského soudu v Praze H. V., a poté, co byla opakovaně vyzvána k opuštění jednací místnosti,
14 Zář 2023

"Rajchlování" pokračuje

Dne 10. 7. 2023 informovala Unie advokátů, že proti JUDr. Jindřichu Rajchlovi byla vznesena kárná žaloba
11 Zář 2023

19. schůze představenstva ČAK

Ve dnech 11. - 12. 9. 2023 se konala 19. schůze představenstva ČAK.
V zápisu nás zaujalo:

K bodu 6e) dubnové schůze:

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá Výboru pro advokátní etiku České advokátní komory, aby na květnovou schůzi představenstva připravil podkladový materiál k tomuto tématu „Meze loajality advokáta k advokátnímu stavu".6 Zář 2023

Odpovědnost kárného žalobce za podání žaloby, která nebyla úspěšná

Unie advokátů přebírá článek ze serveru e-pravo, kde byl uveřejněn dne 6. 9. 2023 pod ID: 116875. Pod celým zněním rozsudku pak uvádí své vlastní stanovisko k dané problematice. Článek e-prava, rozsudek Nejvyššího soudu v plném znění i stanovisko Unie advokátů, z. s., čtěte zde:
5 Zář 2023

Hlavně důstojně a neadresně!

Dne 5. 9. 2023 odmítl místopředseda Kontrolní rady ČAK stížnost předsedkyně soudu v X, která se domáhala potrestání advokátky K. Samkové za to, že tato veřejně uvedla svůj názor na rozhodnutí soudu a obecně na rozhodování soudů v opatrovnických věcech. Ve svém stanovisku kritizovala soudy za to, že si jsou nedostatečně vědomy zásadních dopadů svých rozhodnutí na život těch, o kterých rozhodují a navíc že opatrovnickým soudcům schází vědomosti z vývojové psychologie, což neprospívá rozsudkům těchto soudů. Předsedkyně soudu považovala vyjádření tohoto názoru advokátky za dehonestující s tím, že případ, na kterém advokátka svůj názor demonstrovala, byl dle názoru stěžovatelky advokátkou zneužit k tomu, aby se zviditelnila. 
27 Srp 2023

Nane love - nane love (nejsou prachy - není láska)

Soudům docházejí peníze na úhrady elektřiny, ale taky odměny soudním znalcům, tlumočníkům, ex offo advokátům a poprvé také hrozí, že nebude na mzdy soudcům. To vypadá na první pohled jako jedna velká legrace, kdy na podobné "nane - nane" jsme v minulosti zažili už několikrát. Dnes je však situace přece jen poněkud jiná. Především - propast v rozpočtech justice má na svědomí jejich "vyžrání" odměnami exekutorů za zastavení neúčelných exekucí. Nic proti tomu, že odměna za práci má být hrazena. V praxi je však zřejmé, že exekutoři mají prostě lepší lobbying než advokáti, kterým již 16 let nebyl zvýšen advokátní tarif ani o inflaci, akže dnes fakticky pracují za méně než poloviční odměnu oproti době, kdy byl advokátní tarif přijat.
29 Črv 2023

Advokátní komora jako feudál (???)

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. uveřejnil na svém profilu v Parlamentních listech článek, který osočuje Českou advokátní komoru z toho, že se chová jako feudál a perzekuuje politiky za jejich politické názory, ačkoliv k tomu nemá oprávnění. V tom má samozřejmě doc. Koudelka pravdu, nicméně i tak se dopouští v článku několika nepřesností, které by dle našeho názoru neměly zapadnout: