Fungování ČAK

21 Zář 2016

K pravomocím místopředsedy Kontrolní rady ČAK

V rámci svého kárného projednávání ve věci K 15/2009 se kárně stíhaná advokátka domáhala určení, že kárná žaloba byla podána neoprávněnou osobou, když tuto podal místopředseda Kontrolní rady. Z tohoto dovozovala, že kárné řízení bylo zahájeno v rozporu s § 33 odst. 1 a § 46 odst. 3 zákona o advokacii. Situace byla taková, že daná kárná žaloba nesla jméno předsedy Kontrolní rady, který dle názoru Unie advokátů, z.s. JE výlučným kárným žalobcem, avšak podepsána byla nečitelným podpisem, u kterého byla dodána písmena "v.z.", tedy v zastoupení. Tento podpis byl následně identifikován jako