Obecně o kárném řízení

6 Zář 2023

Odpovědnost kárného žalobce za podání žaloby, která nebyla úspěšná

Unie advokátů přebírá článek ze serveru e-pravo, kde byl uveřejněn dne 6. 9. 2023 pod ID: 116875. Pod celým zněním rozsudku pak uvádí své vlastní stanovisko k dané problematice. Článek e-prava, rozsudek Nejvyššího soudu v plném znění i stanovisko Unie advokátů, z. s., čtěte zde:
5 Črv 2023

Klient i Komora - na ty se advokát může spolehnout... (úvaha k rozhodnutí ESLP)

V č. 5/2023 vyšel článek referující o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které se přímo týkalo posuzování činnosti advokáta (odkaz níže).
Polský advokát byl kárně postižen za to, že jménem svého klienta podal trestní oznámení. Když toto trestní oznámení bylo zastaveno, obvinil státního zástupce z úplatku, protože jinak bylo jeho jednání nevysvětlitelné. Dle názoru Unie advokátů toto je situace, které je advokát zabývající se trestním právem vystaven takřka denně...