Naše aktuality

9 Dub 2024

Další specializovaný advokátní spolek založen! - Unie mediálních advokátů!

Zahájila to Unie obhájců, která se soustředila na otázky obhajoby v trestním právu, pokračovala Unie rodinných advokátů, vedená nyní svou zakladatelkou, předsedkyní a senátorkou Danielou Kovářovou, přidala se Unie advokátů, která se soustředí na obhajobu zájmů advokátů a nyní je zda další sdružení advokátů, které se specializuje na problematiku mediální ochran, zejména ochrany osobnosti.
30 Led 2024

Tak jak je to s tím advokátním tarifem, paní Millerová?

Novela advokátního tarifu je již více než rok bolavou patou advokacie, aniž by se na obzoru jevil jakýkoliv posun. Česká advokátní komora údajně intenzivně jedná s Ministerstvem spravedlnosti, ovšem jak se zdá, "skutek utek". Neblahý stav advokátního tarifu se již začíná promítat i do advokátního stavu jako celku, když počet advokátních koncipientů i počet advokátů stále klesá. Advokacie již prostě není lukrativní zaměstnání, ale práce s nejasnými vyhlídkami a faktickým pracovním přímusem. Unii advokátů je samozřejmě známa rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, dle kterého ex offo advokacie není "otrockou prací", ve smyslu ust. čl. 4 odst. 2 Úmluvy, dle kterého je zakázáno vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. Faktem ovšem je, že tato judikatura se vztahuje k době, kdy inflace se pohybovala v jednociferných číslech. Je otázka, jak by se na tuto situaci ESLP tvářil v dnešní době, kdy hodnota odměny advokáta stanovená dle advokátního tarifu poklesla od doby přijetí vyhlášky dobře o 60 %, advokáti tedy pracují za méně než polovinu oproti době, kdy byla daná vyhláška přijata.
16 Říj 2023

ČAK je politickým orgánem?

Unie advokátů, z.s., vyslovuje své znepokojení nad stále větší politizací České advokátní komory. Kromě ukrajinské vlajky je na budově České advokátní komory vyvěšena i izraelská vlajka. Připomínáme, že jediným úkolem České advokátní komory tak, jak ji definuje zákon o advokacii, je dohled nad řádným výkonem advokacie. ČAK je orgánem veřejné moci a dle názoru Unie advokátů, z.s. jí nepřísluší zasahovat do dalších kompetencí státu. Kromě toho má dle názoru Unie advokátů, z.s., ČAK stát vždy na straně práva a zákona. Jednání obou stran nově eskalujícího konfliktu - Izraele i Palestiny - přitom je v rozporu
12 Kvě 2023

Znova o advokátním tarifu, tentokrát legislativně

Na první pohled by se mohlo zdát, že přijetí novelizace vyhlášky o odměnách advokátů - advokátní tarif, tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č 177/1996 Sb. je jednoduchou záležitostí, která probíhá pouze v gesci Ministerstva spravedlnosti, avšak není tomu tak. Plný přehled o legislativních pracích na této vyhlášce, včetně připomínek, najdeme na VeKLEPu. Co to je? Je to jedna součást portálu informačního systém ODok Úřadu vlády České republiky, totiž  elektronická knihovna, která
31 Říj 2020

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj

Přinášíme stanovisko Unie advokátů k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj Českou advokátní komorou. Reflektujeme v něm jak způsob prezentace této nájemní smlouvy vlastní členské základně ČAKu, tak i možnosti, jakými má tato členská základna možnost hospodaření Komory se svěřenými prostředky ovlivnit a další skutečnosti, které se do otázky výběru sídla Komory i důsledků z tohoto vyplývajících promítají.
31 Říj 2020

Glosa Tomáše Nahodila: Čtyři mušketýři v Senátu

Unie advokátů, z.s. upřímně gratuluje advokátům nově zvoleným do Senátu, paní Mgr. Adéle Šípové a JUDr. Janu Holáskovi. Též gratulujeme k obhájení mandátu Mgr. Václavu Láskovi, když ve svém obvodu porazil „těžký kalibr“. Přejeme jim v jejich práci zdar, sílu a odhodlání porážet - jak autor níže uvedeného článku vtipně přirovnal - kardinálovu gardu Nespravedlivých. Za krále - za vlast - za spravedlnost a právo!
16 Říj 2020

Kancelářský řád České advokátní komory

Unii advokátů, z.s. se podařilo získat Kancelářský řád České advokátní komory, o kterém lze říci především to, že o jeho existenci je možné se dozvědět pouze ze zápisů představenstva a nepřímých odkazů. Na webu České advokátní komory není, bohužel, kancelářský řád přístupný, ač se jedná o vnitrostavovský předpis. Bohužel ČAK odmítla poskytnout Kancelářský řád v elektronické podobě, proto přinášíme pouze místy lehce vlnitý scan. Za nižší kvalitu zobrazení, která však nesnižuje čitelnost textu, se omlouváme.
21 Bře 2020

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti týkající se výkonu právnických profesí

Podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti o přijetí krizových opatření týkajících se prevence šíření koronaviru vládní usnesení ze dne 14. března 2020 nedopadá na na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci. V rámci činnosti těchto profesí totiž v jejich sídlech nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž má předejít krizové opatření. Ministerstvo též připomnělo, že aplikací krizového opatření na předmětné prostory by mohla být nepřípustně dotčena realizace Listinou základních práv a svobod zaručeného práva na právní pomoc. Zároveň však doporučilo vykonavatelům dotčených profesí přijmout vhodná opatření k vyloučení či omezení rizika v rámci výkonu jejich činnosti.