Kárná rozhodnutí

Unie advokátů, z.s. uveřejňuje anonymizovaná rozhodnutí kárných senátů, získaná na základě zákona č. 106/1999 Sb. Unie advokátů, z.s. považuje za nutné upozornit na značně rozdílný způsob vyřizování stížností jednotlivými kárnými senáty, včetně zcela rozdílného postihu provinivších se advokátů. Je toho názoru, že jediným způsobem, jak zabránit "výběrové spravedlnosti", je publikace kárných rozhodnutí v co nejširším rozsahu.

Unie advokátů z.s. sděluje, že Česká advokátní komora  má na své webové stránce přehled některých kárných rozhodnutí, což je možno dohledat pod: CAK - komora - orgány komory - Kárná komise . Pod textem, pojednávajícím o činnosti Kárné komise naleznete další odkazy, a to
 

Též je možno dohledat pod odkazem:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=212