Důstojnost advokáta

25 Zář 2023

Přišla - řekla - práskla dveřmi

Život advokáta je pestrý, někdy až příliš. Uvedeným jednáním se kolegyně advokátka dopustila kárného provinění dle §17 zák. o advokacii a čl. 4 odst. 1 a čl. 17 odst. 3 Advokátka se dopustila kárného provinění tím, že bez vyzvání vstoupila do jednací síně č. 151 v budově Městského soudu v Praze na adrese Slezská 9, Praha 2, v níž probíhala neveřejná konzultace v insolvenční věci vedené tímto soudem mezi soudcem Městského soudu v Praze JUDr. P. S. a insolvenční správkyní JUDr. H. Z. za přítomnosti vyšší soudní úřednice Městského soudu v Praze H. V., a poté, co byla opakovaně vyzvána k opuštění jednací místnosti,