Ve dnech 8. - 9. ledna 2024 se uskutečnila 24. schůze představenstva ČAK, ze které opět přinášíme naše postřehy.

Z jednání představenstva v lednu 2024 vyplývá, že úkoly jsou plněny a překračovány dle plánu, ba i nad jeho rámec a to dokonce i vládou, která projednala návrh novely zákona o advokacii dne 10. ledna 2024, přičemž předseda Legislativní rady vlády (LRV) ve svém
stanovisku k návrhu neměl zásadní výhrady. Unie advokátů, z.s. je šťastna, že i když je naše země prakticky ve válce (dle tvrzení předsedy vlády i velitele generálního štábu české armády), vláda si přesto našla čas na novelu zákona o advokacii.
Dále se představenstvo zabývalo otevřeným dopisem klientů, poškozených trestnou činností bývalé advokátky JUDr. Hany Sukové. Tito "více či méně konkrétní formou požadují kompenzaci od ČAK." K tomu přítomný předseda Kontrolní rady ČAK (KR) sdělil, že Kontrolní rada na žádost představenstva prověřuje průběh a způsob provedení kontrol úschov JUDr. Sukové. Představenstvo pak odhlasovalo znění dopisu, v tom smyslu, že ČAK lituje situace způsobené klientům advokátkou JUDr. Hanou Sukovou, avšak odmítá odpovědnost ČAK za případně způsobené újmy. Unie advokátů, z.s. má na věc jiný názor, ovšem stanovisko představenstva ČAK pro UA naprosto není překvapivé.
 
Rekonstrukce interiéru paláce Dunaj se ovšem posouvá z důvodu nikoliv na straně ČAK z 8. ledna 2024 na 1. března 2024. UA předpokládá, že všichni advokáti se již chvějí nedočkavostí v dané prostory vstoupit, ale snad to zdržení přežijí. Je prostě nutno to brát jako zen buddhistické meditační cvičení.
 
Co se týká nového webu ČAK, představenstvo vzalo na vědomí, že je "plně dokončena obsahová náplň, v prosinci začala UX analýza webu
ČAK, po jejímž dokončení a následné diskusi budou schválené úpravy implementovány. V podrobnostech odkazuje na zprávu vedoucího IT oddělení ČAK, která je přílohou zápisu." Ten zápis vedoucího IT oddělení ČAK  UA stáhla a prezentuje jej zde, neboť je přesvědčena, že takovýto dokument by neměl žádnému z kolegů advokátů ujít. Je totiž naprosto geniální v tom, že se z něj nedozvíte vůbec, ale doopravdy naprosto vůbec nic. K mistrovskému výkonu gratulujeme a posíláme klíčenku.
 
Na představenstvo  se dostavil kolega Mgr. Jaroslav Liška, regionální představitel střediska Západní Čechy, který všem jistě k velké radosti všech přítomných naléhavě upozornil na "trend úbytku advokátní práce mimo tzv. velká města, kdy v rámci tohoto trendu je vidět, že klienti se často obrací na advokáty z okresních či dokonce krajských měst, aniž by využívali služeb advokátů z menších měst a obcí. V této souvislosti dochází také k úbytku a stárnutí advokátů v menších městech."  Unie advokátů se obává, že situace je ještě horší, protože ono dochází ke všeobecnému úbytku práce pro "polní" advokáty, zabývající se běžnou generální agendou a kromě toho dochází i k všeobecnému úbytku advokátů jako takových. Unie advokátů, z.s. již písemně na toto ČAK upozornila a požádala ji o "rozpočtovou opatrnost". Tím se ovšem zařadila do soutěže v disciplíně "házení hrachu na zeď" s kolegou Tomášem Nahodilem.
 
Máme posuny i v legislativní oblasti, kdy dle návrhu novely zákona č. 7/2002 Sb., o řízení v věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů  mají být nepřijatelné kasační stížnosti ohledně přezkoumání stavovských předpisů. Inu samozřejmě! Ještě aby tak soud šťoural do toho, co si odhlasuje aklamací nejlépe sněm za účasti maximálně dvacetiprocentní účasti nikoliv členů, leč "advokátů zapsaných v matrice ČAK." Tak je to spravne a tak to ma byt, Jasánek!
 
A máme tady údaje! K 3.1.2024 bylo zapsáno celkem 12 766 aktivních advokátů a 2 463 aktivních advokátních koncipientů.
 
A nyní pozor - ČAK jde do Instagramu! Všichni se přihlaste a těšte se na sexy fotky členů představenstva.
 
Kolega Nahodil si pak přidal další hrách na zeď marně hozený, když představenstvo zamítlo jeho návrh na zřízení Výboru advokátních povolání. Všichni advokáti jsou totiž řádně reprezentováni bez ohledu na to, jakým způsobem advokacii vykonávají. Tím se do disciplíny "házení hrachu na zeď" zapojil i kolega Jaroslav Liška, regionální představitel západních Čech, který se evidentně zcela marně pokusil představenstvo upozornit na rozdíl mezi advokáty z malých měst a velkými advokátními korporacemi. Jelikož členové představenstva jsou prakticky všichni z advokátních korporací či velkých  advokátních kanceláří, je jejich postoj ke kolegům Nahodilovi a Liškovi zcela nepřekvapivý.
 
Z personálních změn gratulujeme k zásadním funkcionářským akvizicím JUDr. Ondřeji Trubačovi, Ph.D., LL.M. a rovněž JUDr. Anně Márové LLM, která převzala sekci ADR - Alternative Dispute Resolution. Oběma přejeme samé úspěchy!