Ve dnech 6. - 7. listopadu 2023 se uskutečnila 21. schůze představenstva ČAK. Co nás v zápisu zaujalo?

"Otvíracím" tématem byly advokátní úschovy, a to,, bohužel v souvislosti s masivní defraudací svěřených prostředků jedou z (bývalých) kolegyň - advokáty. ČAK hodlá zřejmě vyhotovit nějaký další nahlašovací systém pro úschovy, když ten dosavadní je zjevně naprosto neúčinný a jedná se o pouhou administrativní záležitost, která neposkytuje nic krmě administrativní zátěže těm advokátům, kteří v rámci advokátních úschov plní veškeré své povinnosti vzorně. Předseda ČAK dostal také za úkol jednat se všemi bankami ohledně spolupráce ve věci úschov. Unie advokátů, z.s., bude skutečně zvědavá, v čem ta spolupráce
bude spočívat, když i bez této smluvně zajištěné spolupráce banky upozorňovaly ČAK na podezření, že s úschovním účtem advokátky, která byla následně obžalována ze zpronevěry, je nakládáno nekorektně a ani opakované (!!) kontroly ze strany ČAK nic neodhalily... Lze tedy konstatovat, že problémy nejsou na straně bank, ale na straně dohledu ze strany ČAK. 
 
Dalším horkým tématem byl advokátní tarif, ke kterému se vyjádřily jednotlivé soudy a Ministerstvo spravedlnosti zaslalo tyto připomínky advokátní komoře k dalšímu postupu. Protože virtuální prostor snese takřka neomezené zatížení, je n místě otázka, proč tyto připomínky nejsou připojeny k zápisu? Zajisté je řada kolegů, kteří by rádi přidali další kvalifikované argumenty pro podporu argumentů ČAK. Avšak... oh, wait! Česká advokátní komora nemá členy... ona pouze eviduje osoby, kteří jsou zapsáni do seznamu advokátů, vedeném ČAK a kteří tím pádem mohou provozovat advokacii. Takže nečlenů netřeba se ptát...
 
Pozitivem je, že představenstvo začíná připravovat 9. sněm ČAK, který má proběhnout na podzim 2025. A má být možné se jej účastnit i on line. chválíme, chválíme, chválíme, jen houšť a větší kapky. Mají být zajištěny on-line volby i přenos ze němu, včetně online hlasování. Pokrok kam oko pohlédne... Ovšem "osobní účast" se očekává v počtu cca 2500 osob plus mínus 15 %. Inu doufejme, že do té doby ještě tolik advokátů bude...
 
Stále se řeší obsah nového webu, o kterém se mluví... již od předminulého sněmu. Prý se nyní "ladí obsah". Unie advokátů, z.s. poukazuje na své dávné stanovisko, že kdyby tímto způsobem řešil web jakýkoliv komerční subjekt, tak už dávno zkrachuje, než ten nový web bude. Ovšem v ČAK je povinné členství, advokáti si rádi počkají, protože jim konec konců nic jiného nezbývá.
 
Na závěr ještě zásadní zpráva, že představenstvo o řešilo dizajn židlí v nových prostorách paláce Dunaj. Unie advokátů považuje celý tento monstrózní projekt za ekonomicky ohrožující celý advokátní stav, takže zcela chápe, že židle musí být stabilní, protože co kdyby ke všem finančním a právním peripetiím ještě pod představenstvem proklouzla kolečka na manažerských křeslech. To by nemuselo dobře dopadnout! Ve výběru dizajnu a zejména stabilitě židlí drží tedy Unie advokátů, z.s. představenstvu ČAK palce.