Ve dnech 11. - 12. prosince 2023 se uskutečnila 23. schůze představenstva ČAK.

Zápis je v příloze a Unie advokátů z něj upozorňuje zejména na tyto body:
Předseda ČAK referoval o svých jednáních ohledně novel advokátního tarifu. V platnosti nadále zůstává záměr Ministerstva spravedlnosti, aby novelizovaný advokátní tarif začal platit od 1. 7. 2024. To je ale napětí!!!

V každém případě si však již nyní vybookujte okénko na 3. 11. 2025! Představenstvo ČAK rozhodlo, že 9. sněm ČAK se bude konat 3. října 2025 v hotelu Clarion v Praze-Vysočanech. Povinně se všichni těší již nyní! 

Dále se jednalo o rozpočtu ČAK na rok 2024 a na rozdíl od naší vlády je představenstvo v mínusu jen o 390.000,- Kč. Příjmy jsou totiž (bez pojištění) 176 milionů, a výdaje jsou taky 176 milionů plus k tomu těch 390.000. Rozpočet má být uveřejněn ve Věstníku ČAK, avšak již nyní je možno říci s klasikem: "to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou". Ovšem představenstvo je v klidu, a to bez ohledu na neustále klesající počet advokátů i advokátních koncipientů, tedy na stále klesající příjem ČAK. No, hlavně že je na další varianty úprav interiéru paláce Dunaj...

Další den se představenstvo zabývalo ideou zřízení fondu, ze kterého by se hradily zpronevěry z advokátních úschov. Advokáti by údajně měli mít povinnost do něj přispívat. Tuto ideu považuje Unie advokátů, z.s. za naprosto neuvěřitelnou!  Podle představenstva ČAK se mají osoby, které se ničím neprovinily, z titulu toho, že vykonávají stejný druh činnosti jako kriminálně závadová osoba, povinně kompenzovat škody vzniklé trestní činností jim zcela cizích osob. Unie advokátů upozorňuje na skutečnost, že opravdovým důvodem zřízení tohoto "kriminálního fondu", který je fakticky fondem solidarity s kriminální činností, je pochopitelně požadavek, vznesený okradenými klienty JUDr. Sukové, aby škodu zaplatila ČAK, protože její kontrola byla zcela neúčinná. Jedná se tedy ve skutečnosti o vyvinění se těch současných i minulých členů představenstva ČAK, za jejichž volebního období byly neúspěšně provedeny kontroly u JUDr. Sukové. Přitom de názoru UA stačilo zjistit jediné: zda jsou nahlášeny všechny úschovy v knize úschov a zda výše uschovaných prostředků dle smluv odpovídá stavu úschovního konta. Vznik takovéhoto "fondu kriminální solidarity" Unie advokátů, z.s. naprosto striktně odmítá.

Schválil se program zahraničních cest představitelů ČAK, což v příloze zápisu nebylo konkrétně uvedeno, respektive zveřejněno, leč z důvodu zachování duševního zdraví to  snad ani není nutno.

Pozoruhodné ovšem je, že představenstvo hlasováním zamítlo  (věc to nebývalá) přistoupení k "Principům společenské odpovědnosti (CSR) pro advokátní profesi." Text přiložen k zápisu nebyl - to snad bude stát na to zjistit, čemu advokáti unikli, když to ani pro představenstvo nebylo snesitelné.

Dále padla informace o novele zákona o advokacii, která údajně "prošla" na Legislativní radě vlády, s tím, že "nebyly uplatněny zásadnější připomínky". Na připomínky k novele zákona, které zaslala Unie advokátů, z.s. jak na Ministerstvo spravedlnosti, tak České advokátní komoře, pochopitelně nikdo z adresátů nereagoval ani potvrzením přijetí tohoto dokumentu, natož aby se jím jedna či druhá instituce zabývaly, Takže - to je to "bez připomínek". 

 Vláda měla/má údajně projednat návrh novely Zákona o advokacii v lednu 2024 a účinný by měl být od druhé poloviny roku 2024. Inu, s počtem 108 + 1 jeden přeběhlík lze Parlamentem protlačit cokoliv. Vyčkáme tedy výsledku.

Na spadnutí je nová koncepce vzdělávání advokátních koncipientů - představenstvo ČAK toto odsouhlasilo, s tím, že má být využito zkušeností se vzdělávací platformu využívanou Radou Evropy v programu HELP. Tak poté, co koncipienti po třiceti letech od masového rozšíření IT snad již nemusí psát písemné zkoušky advokáta tužkou na papír ale smí použít počítač, bez kterého si již práci advokáta nikdo neumí ani představit, UA se k tomuto záměru zdrží komentářů a vyčká, jak to dopadne. (Jako vždycky.)

Unie advokátů si zřejmě také vyžádá zápis z výjezdního zasedání Odvolací kárné komise ČAK, které se konalo 19. října 2023. Ty závěry zasedání budou zajisté napínavé.

Dále jsme se dozvěděli, že JUDr. Tomáš Nahodil poslal v období od 27. 10. do 17. 11. 2023 celkem sedm písemných podnětů, které s týkaly  advokátních úschov, odboru vnějších vztahů ČAK a úspor v rozpočtu ČAK. Co kolega Nahodil vymyslel jsme se bohužel nedozvěděli, v každém případě mu gratulujeme k záviděníhodné činorodosti a zřejmě i k dalším rekordům v kategorii sportovního výkonu "házení hrachu na zeď."