Mimořádné zasedání ČAK dne 16.11.2023

Dne 16. 11. 2023 se konalo mimořádné zasedání představenstva ČAK, které bylo krutě monotematické. Týkalo se totiž trestného činu dnes již bývalé advokátky JUDr. Hany Sukové, která zpronevěřila celkem 143 milionů, které měla v úschově. Tomuto tématu se bude samostatně věnovat i Unie advokátů, z.s., avšak k postoji ČAK k této neuvěřitelné události zaujímá UA více než skeptické stanovisko. Ve svém usnesení totiž představenstvo ČAK uvedlo:
"... v případě (jde u) Hany Sukové o osobní lidské a profesní selhání, nikoliv o selhání systému advokátních úschov jako takového..." 
 
Že se jedná nikoliv o selhání, ale o trestný čin jednotlivce, o tom není pochyb. O co se však jedná u ČAK? Ve svém usnesení představenstvo ČAK dále uvádí:
 
"JUDr. Suková byla bezprostředně po zahájení trestního stíhání vyškrtnuta ze seznamu advokátů. ČAK nemá další informace o průběhu trestního stíhání JUDr. Sukové a nemůže se proto k němu vyjadřovat."
 
Nad tímto postojem představenstva ČAK vyslovuje Unie advokátů, z.s., svůj podiv. Celý advokátní stav byl jednáním JUDr. Sukové dehonestován, a UA je toho názoru, že ČAK by měla vstoupit do tohoto trestní řízení jako zástupce poškozených. I když vlastně... ona ČAK zastupování zájmů advokátů nemám "v popisu práce". Tak nic... tak zase někdy jindy...
 
(Na závěr nesouvisející úvaha:  na stole je k projednání novela zákona o advokacii. Dle materiálů, které jsou k tomuto Unii advokátů známy, se Česká advokátní komora ani nyní nedožaduje toho, aby ze zákona měla jako předmět své činnosti hájení zájmů advokátů....)