Stanovisko Unie advokátů, z.s. k výrokům JUDr. Kovářové o sexu a manželství

Unie advokátů z.s. se neztotožňuje s názory kolegyně a senátorky Daniely Kovářové ohledně povinnosti sexu v manželství a toho, že důvodem pro uzavření manželství je mít děti.

Unie advokátů, z.s., je toho názoru, že důvodem pro uzavření manželství je institucionalizovaný závazek manželů být si vzájemnou oporou a s ohledem na fakt, že řada manželských (ale i nemanželských) párů má problémy s početím potomka, což je masivně řešeno na klinikách specializujících se na umělé oplodnění, není možno na manželský svazek pohlížet pouze jako na svazek vznikající za účelem zplození potomstva. Unie advokátů, z.s. také upozorňuje na nebezpečí, které může z tohoto pojetí manželství vzniknout. Již opakovaně - a v různých náboženstvích - dospěly některé náboženské proudy k názoru, že sex je možno provozovat pouze za účelem zplození potomka. UA upozorňuje, že argumentační rovina JUDr. Kovářové může vést až k takovémuto extenzivnímu výkladu.

Přes své výhrady však Unie advokátů, z.s. vyjadřuje přesvědčení, že kárné stíhání JUDr. Kovářové za tyto výroky Českou advokátní komorou naprosto není na místě, neboť tyto názory mají být předmětem diskuse, kterou jakékoliv stíhání prakticky likviduje.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kolarova-manzelstvi-advokatni-komora_2210311357_pre