Aktuality

16 Srp

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k případu advokátky JUDr. Jany Hejlové

Unie advokátů, z.s. je znepokojena medializovaným případem advokátky JUDr. Jany Hejlové. Podle názoru Unie advokátů by prvním krokem vedoucím ke zpřehlednění celé situace týkající se kárných postihů advokátů mohlo být veřejné zpřístupnění všech kárných rozhodnutí (byť v anonymizované formě).
15 Čer

Doufáme ve spolupráci s VOPOZA!

Reakce na stanovisko Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů České advokátní komory

Unie advokátů je přesvědčena o užitečnosti její úzké spolupráce s Výborem pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů!
9 Čer

Ke kárnému stíhání Mgr. Petra Němce

Unie advokátů, z.s. má pochybnosti o tom, zda expresivní vyjádření a "vtípky", byť i nevhodné či méně vhodné, mohou být předmětem kárného stíhání, když to je kárný senát, který určuje čistě ze subjektivních hledisek, co je a co není porušením  „důstojnosti advokáta“.  „Důstojnost advokáta“ nebyla nikdy nikde definována a záleží na čistě subjektivním hodnocení kárných žalobců, jak „porušení důstojnosti“ vnímají oni sami. Taková interpretace obsahu kárného provinění je přitom tak neurčitá, že lze těžko hovořit o řádně vymezené „skutkové podstatě“ kárného provinění. Unie advokátů přitom poukazuje na skutečnost, že rozdíl ve vnímání vhodnosti či nevhodnosti jednání advokátů může být dán i generačními rozdíly, neboť v kárných komisích často zasedají advokáti, kteří jsou o generaci (i více) starší než posuzovaní advokáti, takže posuzování reality a toho, jak je vnímána veřejností může být značně zkreslené.
7 Čer

Záznam z tiskové konference Unie advokátů, z.s.

Přinášíme záznam z tiskové konference Unie advokátů, z.s., během které zakladatelé spolku JUDr. Klára A. Samková, Mgr. Zbyněk Kašpárek a JUDr. Richard Novák oznámili jeho založení, vysvětlili účel jeho činnosti a vyzvali zájemce z řad advokátů a advokátních koncipientů, aby se k Unii advokátů neváhali připojit.