Stanoviska Unie advokátů

16 Srp

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k případu advokátky JUDr. Jany Hejlové

Unie advokátů, z.s. je znepokojena medializovaným případem advokátky JUDr. Jany Hejlové. Podle názoru Unie advokátů by prvním krokem vedoucím ke zpřehlednění celé situace týkající se kárných postihů advokátů mohlo být veřejné zpřístupnění všech kárných rozhodnutí (byť v anonymizované formě).
15 Čer

Doufáme ve spolupráci s VOPOZA!

Reakce na stanovisko Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů České advokátní komory

Unie advokátů je přesvědčena o užitečnosti její úzké spolupráce s Výborem pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů!
20 Kvě

Stanovisko Unie advokátů z.s. č. 1

Naše stanovisko k "předjednávání" rozhodovací činnosti soudů ve správních žalobach proti České advokátní komoře, právě českou advokátní komorou.